ТИПК объявляет приём абитуриентов на новый 2021/2022 учебный год!
ТИПК объявляет приём абитуриентов на новый 2021/2022 учебный год.

Новости

ТИПК 16.04.2022г. вышли на субботник сотрудники и студенты. В рамках акции " Один учащийсчя-один саженцев" произвели посадки саженцев и побелки деревьев. Участвовали на субботнике 35 человек.
Группа ЗЧСк-1-2 кл руководитель Кокчекеев Т. Б., Акматов Ж. Ш., Абылкасымов Ж. К. активно участвовали на субботнике. Молодцы!!! Спасибо. - так поблагодарил за работу Директор Карышкырбаев О.К.
18.03.2022-жылы Токмок индустриалдык педагогикалык колледжинде “Улут аралык ынтымак” деген темада фестиваль болуп өтту. Фестивалдын максаты; -Студенттерде башка улуттун өкулдөрунө болгон толерантуу мамилени калыптандыруу; -Жаштарга этномаданий байлыктар менен тааныштырууга көмөктөшүү; -Элдердин биримдиги жана достугу идеяларын жайылтуу; -Студенттердин арасында жарандык патриоттуулукту күчөтүү; -Жаштар коомчулугунда Кыргыз элдеринин тарыхый мурастарын жана маданий баалуулуктарын урматтоо…

Мы в цифрах

38
Лет колледжу
1100
Количество студентов
300
Выпускников в год
2500
Книг в библиотеке